Ponder

//Fiktivt//

Gabriel Lindersson (AD)

Bakgrund

Mindler är en av Sveriges största onlinetjänster för samtal med psykologer. De ska nu utöka sitt existerande utbud med en helt ny fristående tjänst som ska lanseras i vår med ett eget koncept och erbjudande.

Uppdrag

Skapa ett koncept, varumärke med tillhörande varumärkesplattform och app.

Insikt

Friluftsliv och att vara ute i naturen har bevisade effekter på både psykisk och fysisk hälsa.

Idé

Ponder

En app som tar till vara på naturens positiva effekter, där personer kan bli guidade till lugna grönområden samt få förslag på aktiviteter de kan utföra där, för att främja deras psykiska hälsa.

Varumärket

Appen

Visuell identitet